مهندسی برق

تبادل اطلاعات در زمینه مهندسی برق قدرت


 رتبه ماتریس : ماکزیمم تعداد بردارهای سطری یا ستونی.
ماكزيمم تعداد بردارهاي "مستقل" سطري يا ستوني ماتريس را رتبه ماتريس مي نامند. در ماتريس زير از آن جايي كه بردار سطر اول يعني (1 1) ضريبي از بردار سطر دوم (22) مي باشد سطر اول نصف سطر دوم است پس رتبه ماتريس 1 مي باشد. و يا از نظر ستوني چون بردار ستون اول يعني 1 ضريبي از بردار ستوني دوم يعني 1 مي باشد(ضريب 1)
2 2

پس رتبه ماتريس1 مي باشد. در مورد ماتريس هاي غير مربعي هم به همين منوال است. بايد هم از نظر سطري و هم از نظر ستوني بردارها را بررسي كنيد كه ضريبي از هم هستند يا نه.



+ نوشته شده در  شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 18:40  توسط محمد سجاد فتح الهی   |